Oprogramowanie do komputerów mainframe

Oto podstrona: 5


Przedsiębiorstwa współpracujące z systemami mainframe powinny dysponować wyczerpującą listą oprogramowania mainframe dostępnego na rynku, aby spełnić określone potrzeby. Poniżej znajduje się krótka lista oprogramowania używanego w środowisku mainframe do różnych celów:
 • Zarządzanie partiami
* Produkt AUTONOM / BATCHA systemów UNICOM. Jest to oprogramowanie sterowane menu, które służy do tworzenia i zarządzania definicjami plików w środowisku CICS.
* AUTONOM / LA / BATCHAUTONOM / Log Analyzer, także produkt UNICOM, to narzędzie do przetwarzania wsadowego do generowania informacji kompilacyjnych w celu ustalenia, że ​​wystąpił problem i dostrojenia wydajności.
 • CICS
* Zaawansowany system debugowania Opracowany przez Gary Bergman Associates, Inc. Służy do debugowania zarówno w obszarze źródłowym, jak i obiektowym.
* Narzędzie obsługiwane przez BatchCICS-ConnectA, opracowane przez Document Systems Inc., integruje przetwarzanie wsadowe z dowolnym źródłem danych, transakcją lub programem CICS.
* CFFLOW To narzędzie firmy Circle Computer Group LLC umożliwia uruchamianie aplikacji CICS w Internecie.
* Narzędzia do transformacji aplikacji CICS Te narzędzia IBM pomagają w rozszerzaniu danych i aplikacji CICS zgodnie z zapotrzebowaniem bez zmian. Inne narzędzia IBM obejmują narzędzia do zarządzania podsystemami, serwer transakcji dla systemu z / OS 3.1, brama transakcji itp.
* IPCP To oprogramowanie SDS umożliwia otwieranie i zamykanie (przydzielanie i cofanie przydziału) plików CICS z partii bez zmian JCL.
 • Zarządzanie zestawem danych / DASD
* ABR Produkt Innovation Data Processing służy do automatyzacji tworzenia kopii zapasowej woluminu dysku w przypadku aktualizacji zestawu danych.

* Analizator przestrzeni dyskowej Aby poprawić wydajność systemu Analizator przestrzeni dyskowej z Makra 4 skutecznie i systematycznie zarządza przestrzenią dyskową.
* Szybkie usuwanie DASD Ten produkt NewEra usuwa dane testowe po zakończeniu testu odzyskiwania po awarii.
* FASTCPKFASTCPK z Innovation Data Processing konsoliduje wolną przestrzeń woluminową w ciągłe obszary, łączy sekwencyjne, PDS, DB2, VSAM zakresy danych, zwalnia nieużywane miejsce w tych zbiorach danych, a także analizuje VTOC w celu wykrycia błędów logicznych.
* FDRIt to kompletny system zarządzania DASD firmy Innovation Data Processing, który obsługuje najnowsze zmiany technologiczne ze strony IBM i innych dostawców w celu dostrojenia wydajności systemu.
 • Zarządzanie zadaniami / JCL
* (E) JEST Interfejs zarządzania JES firmy Phoenix Software International umożliwia gromadzenie, przeglądanie i przetwarzanie danych buforowania JES, zasobów i parametrów tylko przez upoważnionych użytkowników.
* ASG-JOB / SCANT Ten produkt ASG Software Solutions egzekwuje standardy i sprawdzanie poprawności JCL oraz zapewnia, że ​​produkcyjne środowisko JCL jest wolne od błędów.
* JCL Analyzer JCL Analyzer, opracowany przez CSI International, umożliwia szybką identyfikację programów, zestawów danych, JCLLIB, procedur i dołączeń używanych w zadaniach.
 • Zarządzanie harmonogramem
* ASG - Workload Scheduler ASG - Workload Scheduler jest odpowiedzialny za planowanie między platformami między komputerem mainframe a środowiskiem Windows NT i / lub UNIX.
 •Bezpieczeństwo
* Administrator To narzędzie Vanguard zapewnia narzędzia do administrowania, raportowania i eksploracji danych.
* Firma FDRCRYPTInnovation Data Processing opracowała to oprogramowanie do szyfrowania plików FDR, ABR w pełnym wolumenie, kopii zapasowych zestawów danych i FDRDSF, chroniąc w ten sposób dane kopii zapasowych przed nieautoryzowanymi użytkownikami.
* SDS VitalSigns dla FTP i SSH Kompletne i bezproblemowe bezpieczeństwo FTP dla wszystkich transferów plików i tranzytu danych
 • Zarządzanie taśmami
* IBM Tivoli Automated Tape Allocation Manager for z / OSIt bezpośrednio rozwiązuje problemy z dostępnością urządzeń taśmowych i pomaga zminimalizować zaległości w żądaniach zadań.
* Tape / CopyOpen Tech Systems Inc. opracował to narzędzie do migracji, konsolidacji i zarządzania lokalizacją zestawów danych na taśmie.
* Virtual Data Recovery To oprogramowanie firmy Open Tech Systems Inc. automatyzuje tworzenie i odzyskiwanie skatalogowanych kopii zapasowych danych wirtualnych kopii zapasowych na taśmach.
* CA 1 Zarządzanie taśmami To narzędzie zapewnia zadania automatycznego zarządzania taśmami, zapewniając kontrolę i ochronę woluminów taśm i zestawów danych.