Czym jest szkocki IVA

Oto podstrona: 1


W Szkocji IVA lub indywidualna umowa dobrowolna nazywana jest umową o zaufaniu chronionym. W przeciwieństwie do jego odpowiednika w pozostałej części Zjednoczonego Królestwa, Chroniony Akt Powierniczy trwa 3 lata, a nie 5 lat, i może być wykorzystany w przypadku długów przekraczających 5000 GBP zamiast 15 000 GBP. Chociaż wiele innych części porozumienia jest takich samych, ustawodawstwo przyjęte przez rząd Szkocji w dniu 20 września 2013 r. Zapewnia pewne dodatkowe zabezpieczenia niedostępne dla rezydentów w pozostałej części Zjednoczonego Królestwa.

Częściowo ustawodawstwo przyjęte w Szkocji było odpowiedzią na nadużycia w systemie chronionej umowy powierniczej. Przed wprowadzeniem przepisów mniej niż jedna trzecia Trust Deeds wypłacała wierzycielom dywidendy. Większość płatności pochłonęły opłaty uiszczone na rzecz licencjonowanych praktyków zajmujących się niewypłacalnością, którzy co godzinę pobierali opłaty za ustalanie faktów i inne usługi przedpłaceniowe. Opłaty za te usługi były amortyzowane i wiązane z płatnościami przeznaczonymi dla wierzycieli w sposób ukrywający ich prawdziwą naturę. Jeżeli dłużnicy nie dokonali płatności w ramach aktu powierniczego i nie wywiązali się ze zobowiązań, często odkryli, że znaczna część pieniędzy, które ich zdaniem przeznaczone były dla wierzycieli, trafiły do ​​kieszeni pozbawionych skrupułów praktyków niewypłacalności.

Aby rozwiązać te problemy, przepisy z 2013 r. Zmieniły rekompensatę dla syndyka masy upadłościowej i dramatycznie zaostrzyły wymogi dotyczące ujawniania informacji. Zamiast pobierać opłaty godzinowe za usługi przedpłacone, osoby zajmujące się niewypłacalnością są teraz zobowiązane do pobierania zryczałtowanej opłaty i muszą ujawnić kwotę z góry. Ponadto wierzyciele muszą zatwierdzić wszelkie dodatkowe opłaty na rzecz dłużników po rozpoczęciu pierwotnego aktu powierniczego. Wreszcie, osoby zajmujące się niewypłacalnością są zobowiązane do dopilnowania, aby płatności zabezpieczenia społecznego dłużnika nie trafiały do ​​chronionych aktów zaufania.

Niezależnie od udoskonaleń legislacyjnych chronionego aktu powierniczego, układ nadal ma wiele tych samych wad, co Niezależne Porozumienie Dobrowolne. Podczas gdy dłużnicy zyskują ochronę przed prześladowaniem wierzycieli, nadal płacą duże opłaty osobom zajmującym się niewypłacalnością, które zarządzają ich aktami powierniczymi. Są również zobowiązani do zgłaszania wszelkich wzrostów dochodów swoim organom nadzoru umowy powierniczej i są zobowiązani do zwiększania płatności, jeśli ich sytuacja ekonomiczna poprawi się. Chociaż umowa powiernicza może wyglądać lepiej na raporcie kredytowym niż bankructwo, nadal utrudnia dłużnikom powrót do dobrobytu po spełnieniu warunków umowy.

Podobnie jak w przypadku indywidualnego porozumienia dobrowolnego, akt powierniczy może uniemożliwić dłużnikom znalezienie zatrudnienia i utrudnić im wynajęcie domu lub zakup samochodu. W zależności od uzgodnienia dłużnicy mogą znaleźć się w sytuacji, w której będą musieli zwolnić kapitał własny nieruchomości, domów, samochodów lub innych aktywów, które już posiadają. W przypadku innych uczestników umowy powiernicze mogą powodować utratę domów, ponieważ kredyty hipoteczne uzyskane na podstawie umowy powierniczej mają wyższe stopy procentowe, które trudno jest spłacić przy zmniejszonym dochodzie. W niektórych przypadkach dłużnicy nie są w stanie uzyskać nowych kredytów hipotecznych po zwolnieniu kapitału i ostatecznie tracą domy, starając się zachować zgodność z umowami powierniczymi.

Podobnie jak uczestnicy IVA w pozostałej części Zjednoczonego Królestwa, wielu szkockich dłużników decyduje się na udział w Trust Deeds w celu ochrony swoich interesów biznesowych lub uniknięcia piętna bankructwa. Chociaż Umowa powiernicza może być przydatna dla uczestników, nie należy ich lekceważyć. Trust Deeds może nie mieć takiego samego piętna jak bankructwo, ale nadal są zgłaszane w prasie. Ponadto nieetyczni doradcy mający interesy finansowe w zarządzaniu umowami powierniczymi często wykorzystują dobrych dłużników i doradzają im w taki sposób, aby zarabiali więcej pieniędzy, niż dostarczali dłużnikom najlepsze rozwiązania.

Jeśli popadniesz w poważne długi i zastanawiasz się nad Umową Powierniczą, upewnij się, że skonsultowałeś się z bezstronnym i godnym zaufania doradcą, który nie ma udziału finansowego w Twojej decyzji. Jeśli masz stałe źródło dochodu, lepiej jest skontaktować się bezpośrednio ze swoimi wierzycielami i negocjować z nimi plan płatności lub ugodę, zwłaszcza jeśli masz ograniczoną liczbę wierzycieli. Aby uzyskać dodatkową pomoc lub poradę, skontaktuj się z Citizens Advice Scotland w celu uzyskania zasobów w Twojej okolicy. Jeśli zdecydujesz się na kontynuację Chronionego aktu zaufania, będziesz mieć pewność, że zbadałeś wszystkie inne opcje.