logo
Wróć na stronę główną

Strony:  1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9

HISTORIA

Historia Szpitala w Branicach Życie biskupa Józefa Nathana O metodach leczenia, lekarzach i ludziach chorych
Zarys historii Branic

Cmentarz szpitalny w Branicach

Ktoś kiedyś powiedział, że historię narodu tworzą ludzie i cmentarze. W naszej miejscowości znajdują się cztery cmentarze. Trzy katolickie i jeden ewangelicki. Jednym z ciekawszych jest cmentarz szpitalny.
   Założony on został w 1910 roku przez J. M. Nathana. Cmentarz łącznie z kaplicą pogrzebową, mauzoleum i ogrodem warzywnym był zapisany w księgach wieczystych pod numerem 22, księga 950, strona 4. Zajmował łącznie z ogrodem powierzchnię 5 ha, 41 a i 77 m. Ubezpieczenie od pożaru wynosiło 9040 RM. Księga majątku i obciążeń Fundacji podaje ubezpieczenie w rozbiciu na poszczególne części składowe zapisu notarialnego, w następujących wartościach: 6480 RM, 2490 RM i 70 RM. Dług majątkowy wynosił 16000 RM, który był nie spłacony. Obciążenie długu spoczywało na hipotece nr 780 Fundacji. Odpowiedzialnym za dług był Biskup Nathan gwarantujący spłatę majątkiem Tłustomosty.
   W latach 1910 -1931 cmentarz służył jako miejsce pochówku zmarłym ze szpitala Cmentarz Szpitalny przed rokiem 1939 branickiego. Z biegiem lat powierzchnia jego okazała się niewystarczająca, ze względu na ciągły wzrost liczby chorych przebywających w szpitalu. Jego rozbudowa nastąpiła w latach 1931 - 1936. W tym to roku wjazd od strony drogi z Branic do Głubczyc, został obsadzony drzewami. Podłoże alei wyłożono małą kostką. Przy wejściu na cmentarz, po prawej stronie alei, usypane jest sporej wielkości kopiec ziemi. Jest to tak zwana góra kapuściana, powstała w wyniku gromadzenia pozostałości z produkcji rolnej szpitalnego ogrodu. W centralnej części cmentarza znajduje się kaplica zmarłych. Wokół kaplicy nasadzono szpaler drzew.
   W kwietniu 1945 roku na terenie cmentarza i przyległego ogrodu, pochowano w zbiorowej mogile poległych podczas działań frontowych na terenie szpitala. Cmentarz pełnił również rolę symbolicznego miejsca pochówku żołnierzy pochodzących z Branic, którzy zginęli na wszystkich frontach I wojny światowej. W równych rzędach umiejscowiono 72 groby żołnierzy. Na kamiennych płytach nagrobnych wyryto imię i nazwisko poległego, datę urodzenia i zgonu. W górnej części płyty widnieje krzyż. W przedniej części cmentarza umiejscowiono potężny głaz z wyrytym krzyżem. Nagrobki wraz z głazem tworzyły harmonijną całość. W okresie Zaduszek, groby przyozdobione były kwiatami. Pod głazem składano wieńce z szarfami.
   Najciekawszym kwartałem cmentarza jest mauzoleum wraz z przyległymi grobami sióstr zakonnych. Mauzoleum wykonano z myślą o miejscu wiecznego spoczynku J. M. Nathana. W krypcie, pod podłogą kaplicy, jako pierwszego zmarłego, pochowano brata Biskupa, księdza Alojzego Nathana. Dach Mauzoleum ma kształt kopuły. Do budowli prowadzą 5 stopniowe schody. Wejście do kaplicy stanowią dwuskrzydłowe dębowe Mauzoleum bp Nathana na Cmentarzu Szpitalnym drzwi. Wnętrze kaplicy przyozdobiono ściennymi malowidłami, przedstawiającymi sceny biblijne. Wykonawcami tych malowideł byli uczniowie brata Notkera z Maria Lach.
   Po lewej stronie mauzoleum znajduje się pomnik. Cokół wykonano z marmuru, o wysokości 2 m i szerokości 5 m. Nad całością góruje potężny 4 m krzyż. Poniżej artysta umiejscowił trzy naturalnej wielkości postacie kobiet, pochylonych nad leżącymi zwłokami Jezusa. Na cokole widniały, pisane złotymi literami wersety z Biblii. Po prawej stronie mauzoleum, stoi podobny w artystycznym wyrazie drugi pomnik. Góruje nad nim 4 metrowy krzyż z postacią cierpiącego Jezusa. U podnóża widnieją cztery, postacie, w tym dwie w pozycji klęczącej. Rzeźba stojącej kobiety ma 180 cm wysokości. Cokół zdobiły złote wersety z Biblii. Wykonawcą tego artystycznego dzieła był mistrz Lane z Wrocławia.
   Na cmentarzu szpitalnym, oprócz sióstr zakonnych i księży, chowano również chorych ze szpitala branickiego. Cmentarz pełnił także funkcje cmentarza parafialnego Parafii Św. Rodziny. Jest miejscem pochówku parafian z tej Parafii. Wnikliwy obserwator zauważy zachowane do dnia dzisiejszego resztki tablic nagrobkowych z byłego cmentarza wojskowego, oraz po prawej stronie od wejścia, potężny głaz z wyrytym krzyżem. Ciekawostką jest również nagrobek z wyrytą gwiazdą dawidową.

Benedykt Pospiszyl – Informator Branicki Nr 5/2005


Początek strony

Wykonał: Hieronim Śliwiński dn. 26-06-2005